Trong bối cảnh theo nhiều nguồn tin cho biết, nhiều cửa hàng xăng dầu không chủ động nhập xăng dầu, UBND TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Công thương và Bộ Tài chính.

Trong thời gian qua có tình trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm ngưng bán hàng vì hết mặt hàng xăng hay dầu dù vẫn mở cửa hoạt động. Qua yêu cầu kiểm tra của lãnh đạo thành phố, một số doanh nghiệp đầu mối, thương nhân cung cấp xăng dầu chưa đảm bảo việc cung cấp dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ.

Tình trạng xếp hàng chờ mua xăng dầu đang diễn ra trong thời gian trên địa bán Thành phố

Với những khó khăn do tình hình hiện tại, UBND kiến nghị Bộ Tài chính rà soát và tính toán các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cả cơ sở mặt hàng xăng dầ với mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng cần thiết ra soát lại phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và các loại thế nhằm tính đúng và đủ trên thị trường.

Bên cạnh Bộ Tài chính, UBND TP.HCM cũng ra kiến nghị Bộ Công thương xem xét đề nghị Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp. Ngoài ra hỗ trợ thêm việc nâng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng góp phần tạo nguồn, đảm bảo xăng dầu được cung ứng đầy đủ.

Ảnh: Tổng hợp