2018-06-12 16:39:36
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"buoi-le-ra-mat-kenh-youtube-uptv-va-san-pham-ca-nhan-tren-he-thong-mv-doi-voi-anh-cua-lam-huu-nghi-da-dien-ra":"bu\u1ed5i l\u1ec5 ra m\u1eaft k\u00eanh Youtube UPtv v\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00e1 nh\u00e2n tr\u00ean h\u1ec7 th\u1ed1ng \u2013 MV \u0110\u1ed1i V\u1edbi Anh c\u1ee7a L\u00e2m H\u1eefu Ngh\u1ecb - \u0111\u00e3 di\u1ec5n ra","chieu-qua-tai-tphcm":"Chi\u1ec1u qua t\u1ea1i TPHCM","cua-nhau-de-cuoi-doi-voi-anh-lam-huu-nghi-tuy-nhien-vao-nam-2015":"Cua nhau \u0111\u1ec3 c\u01b0\u1edbi\u2026 \u0110\u1ed1i v\u1edbi anh - L\u00e2m H\u1eefu Ngh\u1ecb Tuy nhi\u00ean v\u00e0o n\u0103m 2015","cung-la-nhung-nguoi-ban-than-thiet-cua-nhom-kich-up":"c\u0169ng l\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n th\u00e2n thi\u1ebft c\u1ee7a Nh\u00f3m k\u1ecbch UP","cung-su-dong-hanh-cua-dan-dien-vien-day-tam-huyet-kha-nhu":"c\u00f9ng s\u1ef1 \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh c\u1ee7a d\u00e0n di\u1ec5n vi\u00ean \u0111\u1ea7y t\u00e2m huy\u1ebft: Kh\u1ea3 Nh\u01b0","dung-hoat-dong-hoan-toan-tu-do-cac-thanh-vien-deu-co-su-nghiep-va-nhung-thanh-cong-rieng-nhat-dinh":"d\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ho\u00e0n to\u00e0n. T\u1eeb \u0111\u00f3 c\u00e1c th\u00e0nh vi\u00ean \u0111\u1ec1u c\u00f3 s\u1ef1 nghi\u1ec7p v\u00e0 nh\u1eefng th\u00e0nh c\u00f4ng ri\u00eang nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh","dao-dien-kiem-bien-kich-kim-huyen-va-quan-ly-nguyen-ba-hung":"\u0111\u1ea1o di\u1ec5n ki\u00eam bi\u00ean k\u1ecbch Kim Huy\u00ean v\u00e0 qu\u1ea3n l\u00fd Nguy\u1ec5n B\u00e1 H\u01b0ng","do-la-d-o-p-nguyen-huu-vinh-va-editor-kiem-director-hoang-xuan-vinh-tao-dung-nen-mot-hinh-hai-moi-cho-ngoi-nha-up-do-cung-chinh-la-ly-do-kenh-youtube-uptv-ra-doi-cung-nhan-su-kien-nay":"\u0111\u00f3 l\u00e0 D.O.P Nguy\u1ec5n H\u1eefu Vinh v\u00e0 Editor ki\u00eam Director Ho\u00e0ng Xu\u00e2n Vinh t\u1ea1o d\u1ef1ng n\u00ean m\u1ed9t h\u00ecnh h\u00e0i m\u1edbi cho ng\u00f4i nh\u00e0 UP. \u0110\u00f3 c\u0169ng ch\u00ednh l\u00e0 l\u00fd do k\u00eanh youtube UPtv ra \u0111\u1eddi. C\u0169ng nh\u00e2n s\u1ef1 ki\u1ec7n n\u00e0y","do-la-mv-doi-voi-anh":"\u0111\u00f3 l\u00e0 MV \u201c\u0110\u1ed1i v\u1edbi anh\u201d","dong-nghiep":"\u0111\u1ed3ng nghi\u1ec7p","dua-voi-mau":"\u0110\u00f9a v\u1edbi m\u00e1u","hoai-son":"Ho\u00e0i S\u01a1n","hoang-ba-son":"Ho\u00e0ng B\u00e1 S\u01a1n","huynh-kim":"Hu\u1ef3nh Kim","huynh-quy":"Hu\u1ef3nh Qu\u00fd","khuc-hat-se-duyen":"Kh\u00fac H\u00e1t Se Duy\u00ean","ky-an-teddy":"K\u1ef3 \u00e1n Teddy","le-nghia":"l\u00ea ngh\u0129a","luu-manh-dai-chien":"L\u01b0u manh \u0111\u1ea1i chi\u1ebfn","mery-dam":"Mery \u0110am","mot-ca-khuc-do-ca-si-tre-lam-huu-nghi-sang-tac-va-trinh-bay-ca-si-lam-huu-nghi-sinh-ngay-6111992-tai-tinh-bac-lieu":"m\u1ed9t ca kh\u00fac do ca s\u0129 tr\u1ebb L\u00e2m H\u1eefu Ngh\u1ecb s\u00e1ng t\u00e1c v\u00e0 tr\u00ecnh b\u00e0y. Ca s\u0129 L\u00e2m H\u1eefu Ngh\u1ecb sinh ng\u00e0y 6\/11\/1992 t\u1ea1i T\u1ec9nh B\u1ea1c Li\u00eau","nghe-si-cach-day-6-nam":"ngh\u1ec7 s\u0129\u2026 C\u00e1ch \u0111\u00e2y 6 n\u0103m","nguyen-anh-tu":"Nguy\u1ec5n Anh T\u00fa","nguyen-ba-hung-da-quyet-dinh-ket-hop-cung-nhung-nguoi-anh-em":"Nguy\u1ec5n B\u00e1 H\u01b0ng \u0111\u00e3 quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh k\u1ebft h\u1ee3p c\u00f9ng nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi anh em","nhom-kich-up-da-hinh-thanh-duoi-su-sang-lap-cua-2-thanh-vien-chu-chot":"Nh\u00f3m k\u1ecbch UP \u0111\u00e3 h\u00ecnh th\u00e0nh d\u01b0\u1edbi s\u1ef1 s\u00e1ng l\u1eadp c\u1ee7a 2 th\u00e0nh vi\u00ean ch\u1ee7 ch\u1ed1t","nhom-kich-up-da-quyet-dinh-khep-lai-giac-mo-san-khau":"nh\u00f3m k\u1ecbch UP \u0111\u00e3 quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh kh\u00e9p l\u1ea1i gi\u1ea5c m\u01a1 s\u00e2n kh\u1ea5u","nhung-ngay-gan-ket-cung-nhau-duoi-mai-nha-chung-nhom-kich-up-mai-la-mot-ky-niem-dep-trong-long-moi-nguoi-dao-dien-luk-van-lam-huu-nghi-giua-cung-luk-van-tuy-nhien":"nh\u1eefng ng\u00e0y g\u1eafn k\u1ebft c\u00f9ng nhau d\u01b0\u1edbi m\u00e1i nh\u00e0 chung Nh\u00f3m k\u1ecbch UP m\u00e3i l\u00e0 m\u1ed9t k\u1ef7 ni\u1ec7m \u0111\u1eb9p trong l\u00f2ng m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi. Dao dien Luk Van L\u00e2m H\u1eefu Ngh\u0129 (gi\u1eefa) c\u00f9ng Luk V\u00e2n Tuy nhi\u00ean","sau-mot-bien-co-va-mat-mat-qua-lon":"sau m\u1ed9t bi\u1ebfn c\u1ed1 v\u00e0 m\u1ea5t m\u00e1t qu\u00e1 l\u1edbn","truc-linh":"tr\u00fac linh","uptv-cho-trinh-lang-san-pham-ca-nhan-dau-tien":"UPtv cho tr\u00ecnh l\u00e0ng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00e1 nh\u00e2n \u0111\u1ea7u ti\u00ean","v-v-nhom-da-cho-ra-doi-nhieu-vo-kich-dai-chinh-phuc-da-phan-trai-tim-khan-gia-yeu-loai-hinh-kich-ca-phe-tai-sai-gon-dien-hinh-phai-nhac-den-cac-vo-dien-thang-sau-cuoi-cung":"v.v\u2026 Nh\u00f3m \u0111\u00e3 cho ra \u0111\u1eddi nhi\u1ec1u v\u1edf k\u1ecbch d\u00e0i chinh ph\u1ee5c \u0111a ph\u1ea7n tr\u00e1i tim kh\u00e1n gi\u1ea3 y\u00eau lo\u1ea1i h\u00ecnh k\u1ecbch c\u00e0 ph\u00ea t\u1ea1i S\u00e0i G\u00f2n. \u0110i\u1ec3n h\u00ecnh ph\u1ea3i nh\u1eafc \u0111\u1ebfn c\u00e1c v\u1edf di\u1ec5n: Th\u00e1ng s\u00e1u cu\u1ed1i c\u00f9ng","viet-nam-anh-song-va-lam-viec-chu-yeu-o-thanh-pho-ho-chi-minh-va-da-tung-xuat-hien-an-tuong-qua-cac-gameshow-truyen-hinh-vi-yeu-ma-den":"Vi\u1ec7t Nam. Anh s\u1ed1ng v\u00e0 l\u00e0m vi\u1ec7c ch\u1ee7 y\u1ebfu \u1edf Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u1ed3 Ch\u00ed Minh v\u00e0 \u0111\u00e3 t\u1eebng xu\u1ea5t hi\u1ec7n \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng qua c\u00e1c gameshow truy\u1ec1n h\u00ecnh : V\u00ec Y\u00eau M\u00e0 \u0110\u1ebfn","voi-ngon-lua-dam-me-va-su-day-dut-khon-nguoi-tu-viec-dung-lai-bat-dac-di-3-nam-truoc":"v\u1edbi ng\u1ecdn l\u1eeda \u0111am m\u00ea v\u00e0 s\u1ef1 day d\u1ee9t kh\u00f4n ngu\u00f4i t\u1eeb vi\u1ec7c d\u1eebng l\u1ea1i b\u1ea5t \u0111\u1eafc d\u0129 3 n\u0103m tr\u01b0\u1edbc","voi-su-tham-gia-cua-nhieu-ban-be":"v\u1edbi s\u1ef1 tham gia c\u1ee7a nhi\u1ec1u b\u1ea1n b\u00e8"}
https://xevathethao.vn/app/uploads/2018/06/Hinh-anh-buoi-ra-mat-3-1000x600.jpg

Lâm Hữu Nghị ra mắt kênh Youtube riêng, hứa hẹn thu hút người xem

Chiều qua tại TPHCM, buổi lễ ra mắt kênh Youtube UPtv và sản phẩm cá nhân trên hệ thống – MV Đối Với Anh của Lâm Hữu Nghị – đã diễn ra, với sự tham gia của nhiều bạn bè, đồng nghiệp, nghệ sĩ…

Cách đây 6 năm, Nhóm kịch UP đã hình thành dưới sự sáng lập của 2 thành viên chủ chốt, đạo diễn kiêm biên kịch Kim Huyên và quản lý Nguyễn Bá Hưng, cùng sự đồng hành của dàn diễn viên đầy tâm huyết: Khả Như, Hoàng Bá Sơn, Huỳnh Quý, Nguyễn Anh Tú, Hoài Sơn, Lê Nghĩa, Trúc Linh, Huỳnh Kim, Mery Đam, v.v… Nhóm đã cho ra đời nhiều vở kịch dài chinh phục đa phần trái tim khán giả yêu loại hình kịch cà phê tại Sài Gòn. Điển hình phải nhắc đến các vở diễn: Tháng sáu cuối cùng, Kỳ án Teddy, Đùa với máu, Lưu manh đại chiến, Cua nhau để cưới…

Đối với anh – Lâm Hữu Nghị

Tuy nhiên vào năm 2015, sau một biến cố và mất mát quá lớn, nhóm kịch UP đã quyết định khép lại giấc mơ sân khấu, dừng hoạt động hoàn toàn. Từ đó các thành viên đều có sự nghiệp và những thành công riêng nhất định, những ngày gắn kết cùng nhau dưới mái nhà chung Nhóm kịch UP mãi là một kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người.

Dao dien Luk Van


Lâm Hữu Nghĩ (giữa) cùng Luk Vân

Tuy nhiên, với ngọn lửa đam mê và sự day dứt khôn nguôi từ việc dừng lại bất đắc dĩ 3 năm trước, Nguyễn Bá Hưng đã quyết định kết hợp cùng những người anh em, cũng là những người bạn thân thiết của Nhóm kịch UP, đó là D.O.P Nguyễn Hữu Vinh và Editor kiêm Director Hoàng Xuân Vinh tạo dựng nên một hình hài mới cho ngôi nhà UP. Đó cũng chính là lý do kênh youtube UPtv ra đời.

Cũng nhân sự kiện này, UPtv cho trình làng sản phẩm cá nhân đầu tiên, đó là MV “Đối với anh”, một ca khúc do ca sĩ trẻ Lâm Hữu Nghị sáng tác và trình bày.

Ca sĩ Lâm Hữu Nghị sinh ngày 6/11/1992 tại Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Anh sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh và đã từng xuất hiện ấn tượng qua các gameshow truyền hình : Vì Yêu Mà Đến, Khúc Hát Se Duyên, Sing My Song mùa 2.

Lam Huu Nghi - Hotgirl Chau Dang

Y Jang Tuyn

Lâm Hữuu Nghị bên Y Jang Tuyn

MV lần này được thực hiện là món quà mà Lâm Hữu Nghị muốn mang đến cho khán giả để thay lời tri ân khán giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua. MV ca khúc Đối Với Anh là một sáng tác của chính Lâm Hữu Nghị, mang giai điệu rộn rã vui tươi và màu sắc đậm hương vị tình yêu. Các cảnh quay được thực hiện tại Đà Lạt và mang lại câu chuyện mới mẻ, hiện đại và không kém phần lãng mạn.

Đến dự lễ ra mắt kênh Youtube của nhóm và MV mới của Lâm Hữu Nghị có nhiều nghệ sĩ như Diễn viên Trương Thế Vinh, ca sĩ Akira Phan, Y Jang Tuyn, đạo diễn Luk Vân, nhóm nhạc B Girl, hotgirl Châu Đặng…

Trong thời gian tới, kênh Youtube chính thức do các thành viên chủ chốt của Nhóm kịch UP thành lập nên sẽ tập hợp những sản phẩm nghệ thuật, giải trí của các thành viên Nhóm kịch UP và xây dựng một thành phần quản trị đa năng, chuyên nghiệp nhằm tạo ra nhiều sản phẩm giải trí mới như MV, Phim ngắn, Web drama, các clips quảng cáo và các clips hài, đáp ứng xu thế nghe nhìn ngày càng mở rộng của khán giả.

Hinh anh buoi ra mat (5)

Hinh anh buoi ra mat (3)

Hinh anh buoi ra mat (2)

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Bugatti Chiron L’Ébé, giới hạn 3 chiếc, giá 8 triệu Euro có gì đặc biệt?

Nhà sản xuất siêu xe của Pháp cho lộ diện chiếc Chiron phiên bản đặc biệt L’Ébé, được đặt theo tên...

Khám phá tàu độc nhất vô nhị Energy Observer vừa ghé thăm TP.HCM

Tàu quan sát năng lượng - Energy Observer tiếp tục hành trình tại Đông Nam Á, với điểm dừng chân thứ...

Giải Vô Địch Trẻ Roller Sports Toàn Quốc năm 2022: hấp dẫn giới trẻ

Giải vô địch trẻ Roller Sports toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng (TP.HCM)...

Đồng hồ Roger Dubuis Excalibur Spider Huracan Monobalancier lấy cảm hứng từ Bò chiến Huracan GT3 EVO2

Hãng đồng hồ Roger Dubuis là đối tác chính thức của lễ hội tốc độ Goodwood năm...

Giấc mơ về một thế hệ vàng Quản lý Thể dục Thể thao

Chúng ta thường nhắc đến “thế hệ vàng” của thể thao nước nhà, thế nhưng, ít ai đề cập hay nghĩ...