Cuộc chiến siêu xe: Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT
4 bánh

Cuộc chiến siêu xe: Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT

Dùng siêu xe tranh tài trên các cung đường đua, đường cao tốc mãi cũng chán, 3 siêu xế tốc độ Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT quyết định thử khả năng của ai “lì lợm” hơn trong điều kiện đường xá gai góc như địa hình ẩm ướt, trơn trợt hoặc khu hồ hoang dã nhiều cạm bẫy bất ngờ.

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 2

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 3

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 4

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 5

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 6

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 7

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 8

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 9

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 10

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 11

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 12

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 13

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 14

Lamborghini Aventador SV vs Porsche 911 GT3 RS vs McLaren 675LT 15

 

Tin đọc nhiều

To Top